Historiaa

Vajaaliikkeisten Kunto ry perustettiin v. 1953 ja se aloitti toimintansa tammikuussa 1954. Järjestö lähti liikkeelle Anders Langenskiöldin aloitteesta. Arkkiatri Arvo Ylpöstä tuli VLK:n ensimmäinen ja pitkäaikainen puheenjohtaja. Toiminta-ajatuksena oli edistää CP-vamman ja muiden keskushermostovaurioiden tai hermolihassairauksien johdosta lapsuus–  ja nuoruusiässä vammautuneiden tutkimusta, hoitoa, huoltoa ja kuntoutusta. Yhdistyksen jäsenyhteisöjä olivat aluksi Invaliidisäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Samfundet Folkhälsan rf ja Suomen lastenlääkäriyhdistys. Suomen CP-liitto on ollut  VLK:n jäsenenä yhdistyksenä vuodesta 1957 ja liittona vuodesta 1965.