Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus - alueellinen järjestäminen

VLK:n piirissä on koottu syksystä 2017 alkaen pitkähköä muistiota lasten kuntoutuksen alueellisesta järjestämisestä, Alkusysäyksen tälle työlle antoi STM:n muistio ”Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi” joka ilmestyi 9.11.2017. Näiden ehdotusten pohjalta on laadittu muistio (Versio 11.3..2020), jonka linkki on sivun alalaidassa

 

Muistiota pyritään käsittelemään aluetoimikunnittain seuraavasti:

 

1)      Alderferin teoria tarveryhmistä                                                   EACD-ryhmä
2)      ”Translationaalinen” kuntoutus (teoria vs. käytäntö)                     Helsinki
3)      Vygotskin teoria ja kehitystä ohjaavat toimenpiteet                     Jyväskylä
4)      Vaativa arki                                                                             Kajaani
5)      Rajauksia vähennetään  -  verkostoa lisätään                             Kotka
6)      Osallistuminen eräänä kehitystekijänä                                       Kuopio
7)      Kuntatason palveluvalikoima ja hyvinvointisuunnitelma                 Lahti
8)      Moniammatillisen kuntoutustyöryhmän rooli                              Oulu
9)     Kilpailutus                                                                               Pori
10)      Ihmiseltä ihmiselle  -  todistukset ja lähetteet pois                    Tampere
11)    Lähipalveluilla katetaan valtaosa palveluvalikoimasta                    Turku
12)    Sanasto yleisesti ymmärrettäväksi                                             Vaasa